Điện thoại tư vấn miễn phí cho người ngọại quốc
Đường dây nóng Do-ri-sôi

0120-279-338

Thứ hai 10:00 – 16:00
Thứ ba 16:00 – 22:00
Thứ năm 16:00 – 22:00
Chủ nhật 16:00 – 22:00

0120-279-226 ( Iwate, Miyagi, Fukushima )

Thứ hai 10:00 – 16:00
Thứ ba 16:00 – 22:00
Thứ năm 16:00 – 22:00
Chủ nhật 16:00 – 22:00

Xin bấm số 2 sau khi nghe tiếng Nhật giải thích.
Mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối、có thể nhận tư vấn từ khắp tỉnh ở nước Nhật.
Nhận các tư vấn như tiếng Anh、tiếng Phi、tiếng Đại Hàn、tiếng Trung Quốc、tiếng Tây Ban Nha、tiếng Bồ Đào Nha、tiếng Thái、tiếng Việt、tiếng Nepal、tiếng Indonesia. Xin lưu ý có sự thay đổi ngôn ngữ tùy theo ngày và giờ.
Nếu muốn tư vấn bằng ngôn ngữ khác ngoài các ngôn ngữ nêu trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có đang gặp khó khăn về tư cách lưu trú / visa, quốc tịch, cuộc sống ở Nhật, về công việc và trường học, về tiền bạc, về gia đình, bị phân biệt đối xử, gặp bạo lực, bị hiếp bức, bị bắt bán thân.v.v.. ?
Xin hứa giữ bí mật.
Gọi điện thoại này miễn phí.

Chúng tôi cũng có tư vấn qua Facebook vào thứ sáu hằng tuần và tháng 7 ngày 8 và ngày 22. Nếu cần xin liên hệ qua đường link này và gửi tin nhắn cho chúng tôi nhé.
https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

Đoàn thể công cộng Trung tâm giúp đở xã hội
Đường dây nóng Do-ri-sôi được trợ cấp của Bộ Y Tế và Lao Động.

Free telephone consultation service for foreign people

0120-279-338

Specialized line for foreigners in Iwate, Miyagi, Fukushima

0120-279-226

よりそいホットラインに電話すると
はじめに音声ガイダンスが流れます

For service in foreign languages, please press 2 after the initial guidance.

2

外国語による相談 Helpline for foreign people

電話では聴き取りが難しい方には
FAXでの相談もございます