Libreng konsultasyon sa teleponong serbisyo para sa dayuhan

Yorisoi Hotline (Helpline para sa dayuhan)

May 3 iba’t ibang paraan na pagtanggap ng konsultasyon namin.Basahin hanggang sa dulo upang maunawaan ang buong detalye .
1. Libreng konsultasyon sa telepono
2. Facebook consultation
3. Konsultasyon sa pamamagitan ng chat

1. Libreng konsultasyon sa telepono

0120-279-338

Lunes 4PM- 10PM
Martes (1st, 3rd, 5th) 4PM- 10PM
Miyerkoles 10AM- 4PM
Biyernes 10AM-4PM
Sabado 4PM- 10PM

0120-279-226 (Para sa nasalantang lugar IWATE・MIYAGI・FUKUSHIMA)

Lunes 4PM- 10PM
Martes (1st, 3rd, 5th) 4PM- 10PM
Huwebes 10AM- 4PM
Biyernes 10AM- 4PM
Sabado 4PM- 10PM

2. Facebook consultation

Liban sa pagtawag sa telepono ay maaaring kumunsulta sa pamamagitan ng Facebook.Para sa mga nais kumunsulta sa Facebook ay maari lamang mag iwan po kayo ng message sa aming Homepage
https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

3. Consultation by chat

Kung nais makakuha ng inpormasyon kung paano harapin ang problema ay maaaring kumunsulta sa pamamagitan ng chat na kung saan garantisado ang sistema ng high level of security.Ang gagawin po lamang ay iclick ang link na nakasaad sa ibaba ,isulat ang inyong problema at isend po sa amin .Magbibigay po kami ng inpormasyon base sa inyong problema sa abot ng aming makakaya.
https://form.comarigoto.jp/tl

Para sa iba’ t-ibang salita, paki-press ang 2 pagkatapos na marinig ang paunang paliwanag.
Maaaring kumunsulta araw-araw simulang alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, at puwede itong tumanggap ng tawag mula sa lahat ng lugar sa Japan.
Liban sa salitang Hapon, maaaring kumunsulta sa English, Tagalog, Korean, Chinese, Spanish, Portuguese ,Thai,Vietnamese,Nepali,Indonesian at iba pa.Ang konsultasyon sa iba’ t-ibang salita ay hindi pare-pareho, ito’ y depende sa oras.
Ang mga lenguahe na ito ay maaari pang madagdagan.

May problema ba kayo sa visa, nasyonalidad, pamilya, trabaho,pag aaral,problema sa pamilya, pang-araw-araw na buhay, diskriminasyon, domestic violence, kinukulong or human trafficking.
Pangangalagaan ang inyong privacy. Walang bayad ang pagtawag dito.

Pangkalahatang Asosasyon Incorporada ng Social Inclusion Support Center
Ang Yorisoi Hotline ay modelong proyekto ng Ministry of Health, Labor and Welfare

Free telephone consultation service for foreign people

0120-279-338

Specialized line for foreigners in Iwate, Miyagi, Fukushima

0120-279-226

よりそいホットラインに電話すると
はじめに音声ガイダンスが流れます

For service in foreign languages, please press 2 after the initial guidance.

2

外国語による相談 Helpline for foreign people

電話では聴き取りが難しい方には
FAXでの相談もございます