ChanKan Project Intake Form (Nepali)

परामर्शको लागि ईमेल फाराम

■ निक्नेम (वैकल्पिक)

■ लिङ्ग (आवश्यक)

■ उमेर (आवश्यक)

■ ईमेल ठेगाना (आवश्यक)

■ बसोबास स्थान- प्रिफेक्चर (आवश्यक)

■ बसोबास स्थान-शहर (वैकल्पिक)

■ तत्काल सहयोग चाहिएको कारण

■ आपतकालिन सहयोगको आवश्यकता परेको कारण (कृपया निर्दिष्ट गर्नुहोस्)

※ तत्काल सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था पुष्टि गर्न नसकिएको खण्डमा,अन्य परामर्श केन्द्रमा मार्गदर्शन पनि गर्न सक्छौँ ।
※ तुरून्त जवाफ दिन सम्भव नहुने हुनाले हामीले कुन समयमा कल ब्याक गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनि समय उल्लेख गर्नुहोला।