Dự án ChanKan (Vietnamese)

Đây là nơi tư vấn giúp đỡ chỗ ở hoặc thực phẩm cho người nước ngoài và giới trẻ Nhật đang ở trong tình trạng không có chỗ ở, bị đuổi ra khỏi nhà hay phải sống tạm ở tiệm nét cà phê.

Chỗ ở bị mất do bị đuổi việc hoặc bị giảm tiền lương.

Bỏ nhà ra đi vì trong thời gian ở cùng gia đình tăng lên nên gây nhiều mâu thuẫn.

Virut Corona chủng mới đã gây ra nhiều ảnh hưởng và biến đổi lớn với tầng lớp trẻ và người nước ngoài. Mục đích của dự án này là tạo ” Nơi dễ tư vấn” cho người trẻ hoặc người nước ngoài đang có những trở ngại như có bất an về ngôn ngữ, không hiểu các chế độ hỗ trợ, ngại tư vấn ở những cơ quan nhà nước, không biết tư vấn ở đâu.

Chúng tôi hỗ trợ cung cấp chỗ ở để có thể nghỉ ngơi, bình tĩnh lại, đồng thời cũng hỗ trợ để có thể kết nối được với các trung tâm tư vấn địa phương nhận giúp đỡ các bạn.

Khi mà bạn đang bị khó khăn trong cuộc sống, tinh thần trong tình trạng bất an thì chỉ nghĩ được việc trước mắt nên càng làm tình hình xấu đi hơn. Thay vì phiền não một mình, bạn hãy tư vấn với chúng tôi thử xem.

ChanKan là gì?
Theo tiếng Hàn (Hangul) nghĩa là ” Một chút”, “trong một thời gian”. Vì mong muốn hỗ trợ tạo cơ hội cho bạn một lần nghỉ ngơi tĩnh tâm lại, rồi tính bước tiếp theo nên dự án được mang tên “Dự án ChanKan”.

Tiếp nhận tư vấn

Tư vấn tại đây qua gửi email
Tư vấn tại đây qua nhắn tin (SNS)

Các bước tư vấn

1. Hãy tư vấn tại dự án ChanKan.

  

2. Tư vấn viên sẽ liên lạc với bạn.

  

3. Chúng tôi sẽ cùng người hỗ trợ nơi bạn sinh sống đảm bảo nơi ở tạm thời cho bạn.

  

4. Kết nối với nơi tư vấn của khu vực để bạn xây dựng lại đời sống.

SNS Oficial


一般社団法人 社会的包摂サポートセンター
Social Inclusion Support Center
新型コロナ対応「緊急生活支援地域体制整備」事業
厚生労働省 生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業